Làm sao sở hữu thiết kế in tem nhãn ấn tượng cho hàng hóa 

Tem nhãn chính là đại sứ thương hiệu cho bạn. Do đó, bạn muốn sản phẩm của mình ấn tượng thì cần phải sở hữu những thiết kế in tem nhãn ấn tượng nhất.

Tem nhãn chính là hình ảnh thuyết minh, là nhà quảng cáo trực tiếp cho sản phẩm và nhãn hàng của bạn. Do đó, việc thiết kế in tem nhãn sao cho ấn tượng và đẹp mắt với người tiêu dùng rất được coi trọng.

thiết kế in tem nhãn

Trước khi thiết kế in tem nhãn bạn cần giả đáp:

  • Vị trí nhãn hàng hoá ?
  • Kích thước nhãn hàng hoá ?
  • Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hoá ?
  • Ngôn ngữ và hình ảnh trên tem nhãn

Vị trí dán tem nhãn: phải được gắn ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hoá.
 
Kích thước thiết kế in tem nhãn: kích thước tem nhãn phải hài hòa phải sản phẩm, phải đủ sức chứa đựng nội dung và hình ảnh minh họa cho sản phẩm. 

Ngôn ngữ và hình ảnh trên tem nhãn: Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hoá phải được ghi bằng tiếng Việt, màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hoá. Phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hoá.